Lietteen käsittely

ravinne/typpisidonta

• Sitoo tehokkaasti kaasut,ammoniakin ja metaanin vähentäen päästöjä.

• Lietelannan haihtuva typpi ja muut ravinteet sitoutuvat zeoliittiin ja parantaa lannan hyötykäyttöä lannoitteena. Säästä hyödyntämällä luontaisiset ravinteinteet hyötykäyttöön ja säästä lannoitteiden ostokustannuksissa.

• Notkistaa lietteen tasalaatuiseksi.

• Erinomainen maanparannusaine. Tasoittaa pH:ta ja asteittainen typen vapautuminen antaa kasveille paremman ravintotalouden ja tehostaen typen hyötysuhdetta pidemmällä aikavälillä. Tämä vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

• Estää toukkien ja loisten (mm. kokkidioosi) lisääntymistä, vähentäen myös kärpästen määrää.

• Sopii myös luomutuotantoon, sillä on puhdas luonnontuote.

Kysy suoraan meiltä tarkempia käyttöohjeita ja tietoja.

Pyydä tarjous ja koe zeoliitin teho käytössä.

Lietteen käsittely

Käyttö

• Eläinsuojassa käytetty zeoliitti kulkeutuu lannan mukana lietesäiliöön, jossa sen ammoniakin sidontakyky säilyy.

• Voidaan ripotella runsaammin suoraan kosteille alueille, lietekuiluihin ja -kanaviin.

• 200µm jauhemainen raekoko sopii erityisesti käyttöön parsiin, makuualustoille ja kohteisiin, kun kuiviketta käytetään vähäisesti tai ei laisinkaan.

• Voidaan sekoittaa suoraan lietealtaaseen typensidontaan ja parantamaan lietteen rakennetta. Ennen pelloille levitystä sekoitettuna käyttömäärä 20 kg/100m3 lietelantaa, 10 kg/100m3 kuivalantaa kohti.

• Mikäli zeoliittia on käytetty eläinsuojassa, käyttömäärät suoraan lietteeseen ovat pienempiä tai tarpeettomia.

Pakkauskoot:

Saatavilla helposti käsiteltävissä 25 kg säkeissä (40 kpl lavalla).